عکس ها ی تهویه صنعتی

عکس ها ی تهویه صنعتی

فن فوروارد دو ورودی هوا (دبل)

کارخانه تولید فن و بلور

پروانه های استاندارد
دبی و فشار بالا با بهترین راندمان

رفتن به نوارابزار