گالری

فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد کوپل پولی و تسمه نیک فن
فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد کوپل پولی و تسمه نیک فن
پروانه های استاندارد
دبی و فشار بالا با بهترین راندمان
کارخانه تولید فن و بلور
فن فشار قوی ویژه کوره های خط نورد
پلاگ فن مناسب هواساز های هایژنیک
کارخانه تولیدی دستگاههای تهویه
فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم پروانه با الکتروموتور خروجی با زاویه ۴۵ درجه رو به پایین رنگ الکترو استاتیک و کوره ایی
فن سانتریفیوژ کوپل مستقیم پروانه با الکتروموتور خروجی با زاویه ۴۵ درجه رو به پایین رنگ الکترو استاتیک و کوره ایی نیک فن
فن سانتریفیوژ با پروانه از جنس ورق استیل نیک فن
فن سانتریفیوژ با پروانه از جنس ورق استیل نیک فن

 

فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد فن

Exhuste fan
فن سانتریفیوژ نیک فن

سانتریفیوژ با پروانه بکوارد

 

Exhuste fan

فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد
فن سانتریفیوژ با پروانه بکوارد نیک فن
هواکش سانتریفیوژ نیک فن
هواکش سانتریفیوژ نیک فن
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b8%db%b1%db%b4_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b8%db%b0%db%b2
فن سانتریفیوژ صنعتی پولی و تسمه نیک فن با دبی ۵۰۰۰۰m3/h
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b7_%db%b1%db%b2%db%b3%db%b9%db%b0%db%b8
پروانه با دبی و فشار بالا مناسب کوره های نورد
%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b0_%db%b2%db%b3%db%b5%db%b7%db%b5%db%b9
یاتاقان sn 510 با بلبرینگ وپوسته و متعلقات skf اصلی

%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b0%db%b9%db%b1%db%b5_%db%b1%db%b2%db%b5%db%b9%db%b3%db%b3