کلین روم (اتاق تمیز)

کلین روم (اتاق تمیز)

اتاق تمیز (کلین روم):

زمانی که نیاز باشد فضایی از نظر آلودگی به ذرات کنترل شود و بسته به کلاس کاری طبقه بندی گردد و آلودگی از هر نظر تحت کنترل باشد به آن فضا اتاق تمییز می گویند .

تولید قطعات الکترونیک ؛دارو ؛ مواد غذایی ؛ آزمایشگاه ها و… حتما باید در اتاق تمیز انجام شود که البته بسته به نیاز از کلاس های متفاوت کلین روم استفاده میشود.

ساخت کلین روم دارای الزامات بهداشتی دقیق می باشد که از تولید آلودگی جلو گیری شود .

کلیه تجهیزات ، وسایل و دستگاهها باید بصورت هایژنیک باشند.

ساخت کلین روم :

دیوارها و سقف از پانل هایی با پوشش هایژنیک و هوا بند بودن درز پانل ها الزامی است.

کف کلین روم ها نیز باید از پوشش های یکنواخت و با قابلیت تمیز کاری و عدم تولید ذرات باشند مانند  پوشش اپوکسی .

استفاده از فیلتر در ورود و خروج هوا و همچنین دمپر های کنترل کننده جریان هوا جهت بالانس فشار اتاق از الزامات کلین روم می باشد.

درب ها نیز علاوه بر الزامات بهداشتی قابلیت اینتر لاک با درب های دیگر را دارند و بسته شدن درب ها باید بسیار راحت انجام پذیرد و هوابند باشند .

مهمترین مورد در ساخت کلین روم استفاده از موادی است که تولید آلودگی و یا ذره نداشته باشند و رعایت این مورد بسیار مهم است که فضای رشد باکتری و قارچ وجود نداشته باشد .

همچنین در اتاق تمیز عدم استفاده از مکان هایی که موجب جمع شدن ذرات میشود الزامی است .

جداول استاندارد اتاق های تمیز (کلین روم )

سیستم بین‌المللی ISO 14644

استاندارد اتاق تمیز ISO 14644 بطور عمومی مربوط به اتاق‌های تمیز می‌باشد. جدول زیر مبنای کلاس بندی در این استاندارد می‌باشد.

Class بیشترین ذرات معلق /m3 a FED STD 209E

معادل در استاندارد از رده خارج شده

≥۰٫۱ µm ≥۰٫۲ µm ≥۰٫۳ µm ≥۰٫۵ µm ≥۱ µm ≥۵ µm
ISO 1 ۱۰b d d d d e
ISO 2 ۱۰۰ ۲۴b ۱۰b d d e
ISO 3 ۱,۰۰۰ ۲۳۷ ۱۰۲ ۳۵b d e Class 1
ISO 4 ۱۰,۰۰۰ ۲,۳۷۰ ۱,۰۲۰ ۳۵۲ ۸۳b e Class 10
ISO 5 ۱۰۰,۰۰۰ ۲۳,۷۰۰ ۱۰,۲۰۰ ۳,۵۲۰ ۸۳۲ d,e,f Class 100
ISO 6 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳۷,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ ۳۵,۲۰۰ ۸,۳۲۰ ۲۹۳ Class 1,000
ISO 7 c c c ۳۵۲,۰۰۰ ۸۳,۲۰۰ ۲,۹۳۰ Class 10,000
ISO 8 c c c ۳,۵۲۰,۰۰۰ ۸۳۲,۰۰۰ ۲۹,۳۰۰ Class 100,000
ISO 9 c c c ۳۵,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۳۲۰,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰ Room air
a All concentrations in the table are cumulative, e.g. for ISO Class 5, the 10 200 particles shown at 0,3 μm include all particles equal to and greater than this size.

b These concentrations will lead to large air sample volumes for classification. Sequential sampling procedure may be applied; see Annex D.

c Concentration limits are not applicable in this region of the table due to very high particle concentration.

d Sampling and statistical limitations for particles in low concentrations make classification inappropriate.

e Sample collection limitations for both particles in low concentrations and sizes greater than 1 μm make classification at this particle size inappropriate, due to potential particle losses in the sampling system.

f In order to specify this particle size in association with ISO Class 5, the macroparticle descriptor M may be adapted and used in conjunction with at least one other particle size. (See C.7.)

سیستم بین‌المللی BS

BS ۵۲۹۵ استاندارد بین‌المللی

حداکثر تعداد ذرات معلق در هر فوت مکعب
Class ≥۰٫۵ µm ≥۱ µm ≥۵ µm ≥۱۰ µm ≥۲۵ µm
Class 1 ۳،۰۰۰
Class 2 ۳۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰ ۳۰
Class 3 ۱،۰۰۰،۰۰۰ ۲۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰ ۳۰۰
Class 4 ۲۰۰،۰۰۰ ۴۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰
رفتن به نوارابزار