هواکش کانالیtube axial fan

هواکش کانالیtube axial fan

هواکش هایی محوری که بدنه فن بصورت لوله با دو فلانچ در ورودی و خروجی  می باشد . معمولا پروانه این فن ها از جنس آلومینیوم بصورت ریخته گری و یا آهنی می باشند .این مدل از فن ها جهت نصب بین کانال و یا استفاده بصورت سری مناسب می باشند که میتوانند هوا را در مسیر های بلند جابجا کنند.

رفتن به نوارابزار