پکیج یک پارچه

پکیج یک پارچه

در این دستگاهها همه سیستم فن ،کویلها ویونیت کمپرسور و کندانسور در یک دستگاه می باشند .

این دستگاهها هوای مکان مورد نظر را گرم و سرد میکنند و کنترل خیلی خوبی بر روی دمای هوا دارند . سرمایش با استفاده از گاز سرماساز و کویل گاز مستقیم DX و گرمایش یا با سیکل معکوس ،کویل آب گرم یا هیتر برقی انجام میگردد.

این دستگاهها داری واحد کنترل plc می باشند که دما و رطوبت بطور دقیق کنترل میشود. 

رفتن به نوارابزار