هودها

هودها

جهت جلوگیری از انتشار آلوده کننده هوا به جاهای دیگر و عدم پخش شدن در فضای اطراف منبع آلوده کننده ،تخلیه هوا به صورت موضعی انجام می پذیرد و جهت انجام این کار از هود ها استفاده میگردد که شامل انواع مختلفی هستند و با توجه به محل مورد کاربرد و با رعایت ضوابط مربوطه ساخته میشوند . معمولا ابعاد هودها را بزرگتر از اندازه محلی که آلودگی ایجاد میشود میسازند که ضریب اطمینان بالاتری داشته باشند.

اگر موادی که در حین فعالیت آلودگی خطرناکی داشته باشند هود به همراه میز و اتاق بصورت یکپارچه ساخته میشوند .

هود های کوچک با بازویی متحرک مناسب مکانهایی است که منبع آلودگی در محدوده مشخصی جابجا میشود مانند دود حاصل از جوشکاری و برشکاری ، لحیم کاری و …

اگر منبع آلوده کننده ثابت باشد هود نیز ثابت ساخته میشود مانند  اجاق های خوراک پزی ، ‌وان های آبکاری ، پاتیل های ذوب فلزات و …

هودها از بالا ، کنار و یا پایین میتوانند هوا را جمع آوری نمایند.

هودها نیز میتواند از ورق های آهن روغنی با پوشش رنگ کوره ای ، ورق گالوانیزه و یا استیل ساخته شوند که بستگی به خورندگی گاز و دود مکش شده و یا زیبایی محل انتخاب میگردد .

رفتن به نوارابزار