هواساز تک منطقه ایAir Handling unit

هواساز تک منطقه ایAir Handling unit

هواساز دستگاهی است که هوا را فیلتر کرده و سپس هوا را گرم یا سرد می نماید، شامل فن ،کویل گرمایشی ،کویل سرمایشی، اتاق فیلتر ،اتاق مخلوط کن هوا .

رفتن به نوارابزار