سقفی با پره رادیال

سقفی با پره رادیال

فن سقفی

هواکش سقفی(پشت بامی ):

هواکش سقفی (فن پشت بامی ) با پروانه فوروارد و بکوارد با کلاهک آلومینیومی و یا گالوانیزه از سایز ۲۰۰ تا سایز ۱۰۰۰ ؛ظرفیت ۱۰۰ تا ۴۰۰۰۰ مترمکعب بر ساعت و فشار تا ۶۰۰ پاسکال

مناسب تخلیه هوای سالن ها و نصب روی سقف سوله و نصب روی کانال روی پشت بام های ساختمان های مسکونی ؛آموزشی ؛ درمانی و …

دبی حجمی متوسط و فشار های پایین

کاتالوگ :http://www.nikfanco.com/?page_id=735

رفتن به نوارابزار