رادیال

رادیال

هواکش سانتریفیوژ با پروانه رادیال

طراحی اینگونه هواکش ها بگونه ای است که علاوه بر تامین دبی هوا ؛ فشار بالا را نیز تامین می نمایند.

مناسب جهت جابجایی هوا با آلودگی بالا و هوای شامل ذرات بزرگ و سنگین

مناسب سیرکولاسیون هوا .

مناسب انتقال مواد و ذرات توسط هوا .

تهویه هوا شامل الیاف و ذرات بزرگ.

تامین هوای نازل کوره ها.

مشخصات فنی (کاتالوگ):

http://www.nikfanco.com/?page_id=716

رفتن به نوارابزار