تهویه صنعتی

تهویه صنعتی

تهویه صنعتی

طراحی و ساخت سامانه های انتقال و فیلتراسیون هوا

  • هواکش

  • هود های صنعتی

  • کانال های انتقال هوا

  • سیکلون

  • بگ فیلتر

رفتن به نوارابزار