باکس فیلتر

باکس فیلتر

هنگامی که نیاز باشد هوای ورودی به مکانی تمییز باشد از دستگاه باکس فن استفاده میشود بعنوان مثال موتور خانه های صنعتی و کمپرسور خانه ها و خطوط تولید که نیاز به تهویه هوا و هوا رسانی دارند از این دستگاه ها استفاده میشود.

رفتن به نوارابزار